Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczka w ruchu) już od 250,00 zł.
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca - Berniuszek Maria Knioła-Skrzeszewska ul.Polanka 40/4B, 85-085 Bydgoszcz, Regon 386021543, NIP: 5542985182 infolinia: +48 786256734, e-mail: sklep@berniuszek.pl 
 1. Sklep– serwis internetowy www.berniuszek.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów
 2. Kupujący– każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin.
 5. Towar– rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 6. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady dokonywania(wykonania umowy sprzedaży) zakupów na stronie Sklepu
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się na stronie Sklepu.
 3. Do złożenia Zamówienia na stronie Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, adresu e-mail i przeglądarki internetowej.

 

Jakość Towarów

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Berniuszek.pl są produktami nowymi, pełnowartościowymi oraz posiadają pełną gwarancję producentów. 
 2. Wyjątkiem mogą być towary w opcji „Wyprzedaż”. Jeśli wyprzedaż podyktowana jest cechą produktu, cecha ta będzie wyszczególniona w karcie opisu tego towaru.
 3. Wszystkie towary prezentowane w sklepie posiadają cenę brutto podaną w karcie towaru (zawierającą obowiązujący podatek VAT).

 

Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
 • przez telefon na numer: 786-256-734;
 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres: sklep@berniuszek.pl)
 1. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 2. Po dokonaniu zamówienia kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia u Sprzedawcy.
 3. W razie stwierdzenia niezgodności w przesłanej informacji, Sprzedawca prosi o kontakt.
 4. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa poprzez kontakt ze sprzedawcą do czasu, gdy Zamówienie nie zostało przekazane do realizacji.
 5. W przypadku niektórych towarów mało popularnych lub sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki lub przedpłaty od Kupującego

    

Formy dostawy

 1. Paczki dostarczane są za pośrednictwem firmy Kurier InPost, Paczkomaty InPost oraz Poczty Polskiej.
 2. Kupujący ma możliwość odbioru zakupionego Towaru w siedzibie Sprzedającego.
 3. Koszt dostawy obowiązujący na terenie Polski podany jest zawsze przy każdym produkcie. 
 4. Koszt dostawy pokrywa Kupujący.

 

Formy Płatności

 1. Płatność przed wysyłką przelewem na konto bankowe
 2. Gotówką w siedzibie Sprzedającego
 3. Za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU

 

Realizacja zamówienia

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe.
 2. Status realizacji Zamówienia Kupujący może śledzić oraz sprawdzać  na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera Inpost oraz Poczty Polskiej.
 4. Dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura Vat, którą kupujący otrzymuje razem z przesyłką.
 5. W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie faktury Vat  w formie elektronicznej jest ona udostępniana Kupującemu na stronie sklepu.

 

Sprawdzenie zawartości przesyłki przez Kupującego

W sytuacji stwierdzenia przez Kupującego iż przesyłka została uszkodzona w wyniku transportu, Sprzedawca zaleca spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sporządzeniem protokołu szkody zaleca się spisanie danych osobowych pracownika firmy dostarczającej przesyłkę i przekazanie tych informacji dla Sprzedawcy.

 

Zwrot (odstąpienie od umowy)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w dowolny sposób, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.
 2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 5. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
 6. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się na otrzymanie płatności inną formą, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 7. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich Kupujących zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f) dostarczania prasy;
  g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w dowolnej formie. Sprzedawca zaleca zgłosić reklamacje pisemnie na adres: Berniuszek Maria Knioła-Skrzeszewska ul.Polanka 40/4B 85-085 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@berniuszek.pl 
 1. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, Kupujący może skorzystać  z przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej wysłanej przez Sprzedawcę.
 1.  Kupujący mający status Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

 

Gwarancja

    1.W przypadku Towarów objętych gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy.

   2. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji dostarcza towar na koszt gwaranta pod adres

Berniuszek Maria Knioła-Skrzeszewska ul.Polanka 40/4B 85-085 Bydgoszcz

 1. Dokument gwarancyjny może być wydany Kupującemu razem z towarem. W innym przypadku przyjmuje się, iż informacja o udzielonej gwarancji jest wystarczająca poprzez zawarcie stosownych danych w opisie produktu, na stronie internetowej Sklepu.

 

Ochrona danych osobowych

 

1. Firma BERNIUSZEK Maria Knioła-Skrzeszewska stosuje się do RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Firma BERNIUSZEK Maria Knioła-Skrzeszewska może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art.6 ust.1 RODO. Dane osobowe firma pozyskuje od klientów

3. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie możliwa realizacja umowy kupna-sprzedaży. 

4. Firma będzie przechowywała dane klientów przez czas nieokreślony. Uzasadnione jest to przede wszystkim polityką rabatową oraz polityką reklamacyjną.

5. Każdy klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Firma zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi klienta, nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma nie wykorzysta tych danych w celach innych niż określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 2. Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 4. Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu Berniuszek.pl

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklepy internetowe AZ.pl